ozztech_logo_white

TLS loglarını iyileştirin

Sunucu sertifikası bilgilerini ve TLS anlaşmalarını loglara kaydetmek için SSL/SSH profiline yeni seçenekler eklendi. Bu seçenekler etkinleştirildiğinde UTM SSL loglarına yeni alanlar eklenir.

config firewall ssl-ssh-profile

     edit <name>

          set ssl-server-cert-log {enable | disable}

          set ssl-handshake-log {enable | disable}

     next

end

Sunucu sertifikası bilgilerinin ve TLS anlaşmalarının loglara kaydedilmesini sağlamak için:

  • SSL/SSH protokolü seçeneklerini yapılandırın:

config firewall ssl-ssh-profile

       edit “deep-inspection-clone”

            set comment “Read-only deep inspection profile.”

             config https

                    set ports 443

                    set status deep-inspection

             end

             …

            set ssl-exemptions-log enable

            set ssl-negotiation-log enable

            set ssl-server-cert-log enable

            set ssl-handshake-log enable

     next

end

  • Firewall Policy’lerinizi yapılandırın:

config firewall policy

     edit 1

          set utm-status enable

          set inspection-mode proxy

          set ssl-ssh-profile “deep-inspection-clone”

          set av-profile “av”

          set logtraffic all

          set nat enable

    next

end

Örnek SSL sunucu sertifika log

1: date=2021-06-17 time=16:55:26 eventtime=1623974126384215772 tz=”-0700″ logid=”1702062103″ type=”utm” subtype=”ssl” eventtype=”ssl-negotiation” level=”information” vd=”vdom1″ action=”info” policyid=1 sessionid=6361 service=”HTTPS” profile=”deep-inspection-clone” srcip=10.1.100.11 srcport=48892 dstip=18.140.21.233 dstport=443 srcintf=”port2″ srcintfrole=”undefined” dstintf=”port3″ dstintfrole=”undefined” srcuuid=”8666f70e-cfb9-51eb-4991-9012417d69da” dstuuid=”8666f70e-cfb9-51eb-4991-9012417d69da” proto=6 sni=”www.fortinet.com” eventsubtype=”server-cert-info” hostname=”www.fortinet.com” notbefore=”2021-03-13T00:00:00Z” notafter=”2022-04-13T23:59:59Z” issuer=”DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1″ cn=”*.fortinet.com” san=”*.fortinet.com;www.fortinet.com;fortinet.com” sn=”000aa00a00000a00000a00a00aa000a0″ ski=”df9152b605cc18b346efb34de6907275dbdb2b3c” certhash=”1d55cd34a1ed5d3f69bd825a45e04fbd2efba937″ keyalgo=”rsa” keysize=2048

 

Örnek SSL handshake log:

2: date=2021-06-17 time=16:55:26 eventtime=1623974126411127210 tz=”-0700″ logid=”1702062103″ type=”utm” subtype=”ssl” eventtype=”ssl-negotiation” level=”information” vd=”vdom1″ action=”info” policyid=1 sessionid=6361 service=”HTTPS” profile=”deep-inspection-clone” srcip=10.1.100.11 srcport=48892 dstip=18.140.21.233 dstport=443 srcintf=”port2″ srcintfrole=”undefined” dstintf=”port3″ dstintfrole=”undefined” srcuuid=”8666f70e-cfb9-51eb-4991-9012417d69da” dstuuid=”8666f70e-cfb9-51eb-4991-9012417d69da” proto=6 tlsver=”tls1.3″ sni=”www.fortinet.com” cipher=”0x1302″ authalgo=”rsa” kxproto=”ecdhe” kxcurve=”secp256r1″ eventsubtype=”handshake-done” hostname=”www.fortinet.com” handshake=”full” mitm=”yes”

GUI’deki logları görüntülemek için:

Log & Report > SSL üzerinden:

TLS loglarını iyileştirin

FortiGate satın almak ve FortiGate Çözümleri için OzzTech Bilgi Güvenliği Teknolojileri ile İletişime Geçebilirsiniz! 

İlginizi Çekebilecek Makaleler​

AP İşletme Sıcaklığı

Bu 7.0.1 geliştirmesi, wireless denetleyicinin yerleşik sıcaklık sensörlerine sahip FortiAP-F modellerinden sıcaklık değerleri almasına olanak tanır. FortiOS’ta aşağıdaki komutlar mevcuttur: Aşağıdaki komut FortiAP de geçerli:

Devamı »