OzzTech - Wireless NAC Desteği

Wireless NAC Desteği

Wireless denetleyici, wireless clientleri varsayılan VLAN'a yerleştiren NAC profillerini destekler. NAC policyleri, clientleri cihaz özelliklerine, kullanıcı gruplarına veya EMS etiketlerine göre eşleştirir ve ardından clientleri belirli VLAN'lara atar. VLAN subinterfaceleri, VLAN ataması için kullanılan VAP interfacelerini temel alır. Bir wireless client ilk kez bağlandığında, NAC profiline göre varsayılan VLAN'a atanır. İstemci bilgileri yakalandıktan sonra, bir NAC polic eşleşirse, clientnin bağlantısı kesilir ve yeniden bağlandığında SSID ilkesi tarafından belirtilen VLAN'a atanır.

Eşleştirilebilecek aygıt özellikleri şunları içerir: MAC adresi, donanım satıcısı, tür, aile, işletim sistemi, donanım sürümü, yazılım sürümü, ana bilgisayar, kullanıcı ve kaynak.

Örnek:

Her iki client de ilk kez bağlandığında, vap_v100 VLAN'a dahil edilirler. Client bilgileri en fazla iki dakika sonra yakalanır ve NAC policylerle eşleşirse kablosuz denetleyici clientın bağlantısını keser. Client yeniden bağlandığında, policy tarafından belirtilen VLAN'a atanır.

Bu örnekte, NAC profilleri, aygıtın MAC adresi, kullanıcı grubu veya EMS etiketine dayalı olarak Wireless Client-1'i varsayılan VLAN'lara yerleştirmek üzere yapılandırılır.

Wireless NAC Desteği

CLI'de VAP, interface, profiller ve SSID policyleri yapılandırmak için:

 • VAP SSID oluşturma:

Wireless NAC Desteği

 • VAP altında iki VLAN interface oluşturma:

Wireless NAC Desteği

 • Wireless Nac profili oluşturma:

Wireless NAC Desteği

 • VAP üzerinde wireless Nac profili seçme:

Wireless NAC Desteği

 • SSID policy oluşturma:

Wireless NAC Desteği

 • Device properties, User groups ya da EMS tags  tabanlı clientları eşleştirmek için Nac policyleri oluştur.

Cihaz Özellikleri

Bu policy, clientları MAC adresi f8:e4:e3:d8:5e:af ile eşleştirir.

Bir wireless client’ı MAC adresine göre eşleştirmek için:

 1. Belirli bir MAC adresiyle wireless clientları eşleştiren bir NAC policy oluşturun:

Wireless NAC Desteği

Her iki client da ilk kez bağlandığında, vap_v100 VLAN'a dahil edilirler:

Wireless NAC Desteği

Client bilgileri toplandıktan sonra, Client-1 policy ile  eşleşir. Bağlantısı kesilir, ardından yeniden bağlanır ve NAC policy’e uygun olarak vap_v200 VLAN'a atanır:

Wireless NAC Desteği

Client-1'in policy eşleştiğini ve Client-2'nin şunları yapmadığını doğrulayın:

Wireless NAC Desteği

Kullanıcı Grupları

Bu policy, group_local kullanıcı grubunda kimliği doğrulanmış clientlarla eşleşir.

Bir wireless client’ı kullanıcı grubuna göre eşleştirmek için:

 • Güvenlik modunu yalnızca WPA2 kurumsal olarak değiştirin ve VAP'a bir kullanıcı grubu ekleyin:

Wireless NAC Desteği

 • Belirli bir kullanıcı grubunda kimliği doğrulanmış wireless clientlarla eşleşen bir NAC policy oluşturun.

Wireless NAC Desteği

Her iki client da ilk kez bağlandığında, vap_v100 VLAN'a dahil edilirler:

Wireless NAC Desteği

Client bilgileri toplandıktan sonra, Client-1 policy ile  eşleşir. Bağlantısı kesilir, ardından yeniden bağlanır ve NAC policy’e uygun olarak vap_v200 VLAN'a atanır:

Wireless NAC Desteği

 • Client -1'in policy ile eşleştiğini ve Client -2'nin şunları yapmadığını doğrulayın:

Wireless NAC Desteği

EMS etiketleri

Bu policy, belirtilen EMS etiketine sahip clientlarla eşleşir. EMS kontrolü önceden yapılandırılmış olmalıdır, ayrıntılar için FortiClient EMS etiketlerini ve konfigürasyonlarını senkronize etme bölümüne bakın.

Bir wireless clientı EMS etiketine göre eşleştirmek için:

 • EMS etiketini bul.

Wireless NAC Desteği

 • Bu etiketle bir wireless client ile eşleşen bir NAC policy oluşturun:

Wireless NAC Desteği

Her iki client da ilk kez bağlandığında, vap_v100 VLAN'a dahil edilirler. Client bilgileri toplandıktan sonra, Client-1 policy ile eşleşir. Bağlantısı kesilir, ardından yeniden bağlanır ve NAC policy’e uygun olarak vap_v200 VLAN'a atanır:

Wireless NAC Desteği

 • Client -1'in policy ile eşleştiğini ve client -2'nin şunları yapmadığını doğrulayın:
Wireless NAC Desteği
İletişim
OZZTECH Bilgi Teknolojileri olarak siber güvenlik danışmanlığı ve bilgi güvenliği eğitimleri alanlarında 10 yılı aşkın bir süredir ülkemizin önde gelen kurumlarına hizmet vermeye devam etmektedir. Detaylı bilgi ve danışmanlık hizmetlerimiz için aşağıdaki formu kullanarak veya [email protected] adresimiz üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.