.OrianaLOG

Nedir?

Log kayıtları aracılığı ile dijital hareketlerin saklanması işlemine log tutma ya da loglama denir. 5651 sayılı kanun ve ISO 27001 gibi bilişim sektörünün en önemlik kanun ve standartları, log tutmayı işletmelere zorunlu kılar. Bu nedenle tüm işletmelerin log tutması zorunludur. Loglama elbette diğer güvenlik operasyonlarında olduğu gibi kaynak, zaman ve bütçe isteyen önemli bir konudur. Loglamalardan doğru verimi alabilmeniz için Oriana Log yazılımımıza güvenebilirsiniz.


Neler Yapar?

Mevcut Tüm Kaynaklardan Veriyi Toplar ve Yönetir

Log Alımı için Doğru ve Sabit Fiyatlandırma

Kullanıcı ve Varlık Davranış Analizi

Geliştirilmiş Bilgi Güvenliği Modeli

Olay Önceleklendirme

İyi İncelenmesi Gereken Büyük Veri Mimarisi

Kullanıcı ve Varlık İçeriğinin Zenginleştirilmesi

Yanal Hareketin Otomatik Takibi

Önceden Oluşturulan Olay Zaman Çizelgeleri

Güvenlik Orkestrasyon ve Otomasyon Cevabı (SOAR)