ozztech_logo_white

Sistem Danışmanlığı​

     Teknolojinin akıllı ve etkili kullanımı, bir kuruluşun başarısı için hayati önem taşımaktadır. Sorunsuz çalışan sistemler ve elektronik iş süreçleri, rekabet gücünü korumak, maliyetleri düşürmek ve müşteri memnuniyet düzeylerini artırmak için birincil gerekliliktir. Başarılı kuruluşlar, müşteri talep ve beklentilerini karşılamak için internetin ve en son teknolojilerin kullanımını kapsayan tam entegre ve etkileşimli bir e-stratejiye sahip olma beklentisiyle karşı karşıyadır.

     Sistem danışmanlığı hizmetimiz, sahip olduğumun mühendis kadromuz ile müşteri tarafında bulunan mevcut sistemin en doğru ve sistematik şekilde konumlandırılmasını sağlamaktadır. Bu sayede işlem verimliliği, analiz, planlama ve performans iyileştirmeleri ile sistemin en doğru haliyle şekillendirilmesi amaçlanmaktadır.


Şirketinizin Bilgi Güvenliğini ve İtibarını OZZTECH ile Koruyun!

Sistem Analizi

Sistem üzerinde bulunan donanımsal veya yazılımsal ürünlerin analizlerinin yapılarak en verimli şekilde kullanımın sağlanması.

Ar-Ge Hizmetleri

Mevcut kaynakların en iyi hale getirilerek sistemin tam performansı ile işleyişinin sağlanması.

Altyapı Modelleme

Kullanmakta olduğunuz yada kullanacağınız sistemin en önemli yapı taşı altyapıdır. İster on-premis teknolojiler olsun ister de bulut teknolojileri olsun bu seçimlerinizde sizlerin yanındayız.

Teknoloji Belirleme

Sizler için en iyi teknolojiyi, ekipmanı yada yazılımı en iyi ekipler ile buluşturarak kurulacak yada kullanılmakta olan altyapınızdan en iyi fayda sağlamanız için çalışmaktayız.


Sistem Danışmanlığı kapsamında hangi hizmetleri vermekteyiz?

hosting

Domain Controller Yönetimi

BT Yöneticilerinin en önemli görevlerinden biri varlıklarından kurumsal ağlarda verimli şekilde yönetmektir. OZZTECH Ağdaki kullanıcı yetkilerini, organizasyon şemalarını ve group policy yönetimini en iyi şekilde sizler için yapmaktadır.

Sanallaştırma Hizmetleri

Kurumun ihtiyaç ve uygulamalarına göre uygun sanallaştırma ortamının belirlenmesi ve bu sanallaştırma ortamı üzerinde en verimli şekilde kullanımın sağlanması OZZTECH tarafından hedeflenilmektedir.

İş Sürekliliği Hizmetleri

Afet yönetimi, kritik altyapıları, doğal ve insan kaynaklı felaketler meydana geldiğinde ciddi hasarlardan korunmak için yönetilen ve kullanılan stratejik planlamanızı en uygun şekilde OZZTECH ile oluşturabilirsiniz.

File Server Yönetimi

File Server bir kurumun ortak dosya paylaşım sunucusudur. OZZTECH File Server üzerindeki kullanım ihtiyaçlarının belirlenmesi, önemli dosyaların audit işlemlerinin yapılması, shadow copy sıkılaştırması, gereksiz dosya ve paylaşımların engellenmesi, çalışan servislerin durumunun gözlemlenmesi, dosya erişim loglarının incelenmesi gibi bir çok işlemi üstlenmektedir ve en iyi şekilde sizler için yapmaktadır.

Veri Depolama ve Yedekleme Hizmetleri

OZZTECH yedekleme ve kurtarma stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması aşamasında kurumlara destek vermektedir. Kurum kaynaklarını yormadan en uygun kuralların oluşturulması ve düzenli takibi sağlanmaktadır.

Veri Merkezi Hizmetleri

OZZTECH artan iş yükü gereksinimlerini desteklemek üzere veri merkezi tasarımınızı ölçeklendirebilir ve esnek olacak şekilde geleceğe hazır hale getirir.