ozztech_logo_white
Yazılım Danışmanlığı

Kurum ve kuruluşların yaptıkları yazılım yatırımlarının doğru, etkin ve verimli şekilde kullanılması için doğru ekip arkadaşlarına ihtiyacı bulunmaktadır. OZZTECH bilgi ve tecrübelerini kurum yatırımlarının en doğru şekilde yönlendirilmesi için kullanmaktadır. Talep ve ihtiyaçlara göre proje yönetim süreçleri oluşturulmakta ve stratejiler geliştirilmektedir. 


Yazılım Danışmanlığı kapsamında hangi hizmetleri vermekteyiz?

Mevcut Durum Analizi

Mevcut Durum Analizi için şirketinizde birimlerin görevli olduğu sorumlulardan kullanılan form ve alınan raporları incelenir. Kayıt ortamları ve kullanılan yazılımlar gözden geçirilir. Yazılım kısmında oluşturulan ile gerçekte uygulanan yolun ne kadar benzer olduğu incelenir. Yönetim ile görüşerek rapor verilir.

Sistem Modelleme

Şirket içi ve dışında yapılan durum analizleri doğrultusunda şirketinizin işleyiş durumu yazılım üzerinde de modellenmesi işidir. Veri ve veri akışlarının tespitleri yapılır. Bu aşamada bir biriyle olan etkileşimleri, alınan ve verilen bilgiler, iletilen veriler saptanır. Veri giriş ve işlem fonksiyonları belirtilir.

Uyarlama ve Uygulama

Eğitim aşaması bittikten sonra sistem modelinin yazılıma geçirilme aşaması başlar. Uyarlama aşamasında, yetkiler, tasarımlar, tanımlama vb. işlemler yapılır. Uygulama aşaması yazılımın şirkette kullanılmaya başlandığı vakittir. Bu aşamanın sorunsuz çalışabilmesi için bundan önceki aşamaların çalışmaların doğruluğuna bağlıdır.

Rapor Okuma ve Analiz

Kontrol ve Denetim aşaması başarıyla bittikten sonra yazılan raporların güvenirliği konusunda bir sıkıntı kalmayacaktır. Sistem doğru raporlar üretmeye başladıktan sonra Rapor Okuma ve Analiz eğitimlerin verilmesi gerekir. Bu aşamada başarılı geçerse yazılan yazılım şirketinize sağlayacak performans en sağlıklı geleceğe dönük yatırım olacaktır.

Hedeflenen Durum Raporu

Mevcut Analiz Raporu yapılırken şirketinizde yapılmak istenen fakat yapılamayan işlemler not alınır. OZZTECH geçmişten gelen tecrübesiyle alınan notlar baz alınarak şirketinizde veri akışı, işleme ve raporlama gibi süreçlerin yanında yönetim sistematiğine yönelik tavsiyeleri rapor haline getirerek yönetime sunar.

Eğitim

OZZTECH, modellenmiş olan sistem de kullanıcı da göz önüne alınarak bir eğitim hazırlar. Yapılan projelerin doğru bir şekilde yapılması ve doğru sonuca ulaşabilmesi için eğitim amaca uygun olarak verilir. OZZTECH verdiği eğitimleri görüntü ve ses kayıtlarını alır. Eğitim alanlara ödevler verilir. Sonuçlar yönetime rapor olarak sunulur.

Kontrol ve Denetim

Proje canlı yaşama geçtikten sonra modellenen sistemin doğruluğu hesaplanır. Bu kontroller yapılmadığı zaman yapılan çalışmaların performans düşme riski yükselir. Kontrol ve Denetim aşamasında projedeki eksik, unutulmuş işlemler ortaya çıkmaktadır.

İyileştirme ve Optimize Etme

Mevcut süreçlerin incelenerek yazılım yada uygulamalarınızda iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. ​